home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

Astrologia

Astrologia
Title: Astrologia
Author:
Оценка: 4.9 of 5, readers votes - 10
Genre: science
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. HEINDEL
 2. "ASTROLOGIA"
 3. KSI EZYC - SATELITA ZIEMI
 4. JAKO SATELITA P LODNO\SCI. ZYZNO\SCI I URODZAJNO\SCI
 5. KSI EZYC W PIERWSZYM DOMU
 6. KSI EZYC W DRUGIM DOMU
 7. KSI EZYC W TRZECIM DOMU
 8. KSI EZYC W CZWARTYM DOMU
 9. KSI EZYC W PIATYM DOMU
 10. KSI EZYC W SZ\OSTYM DOMU
 11. KSI EZYC W SI\ODMYM DOMU
 12. KSI EZYC W \OSMYM DOMU
 13. KSI EZYC W DZIEWIATYM DOMU
 14. KSI EZYC W DZIESIATYM DOMU
 15. KSI EZYC W JEDENASTYM DOMU
 16. KSI EZYC W DWUNASTYM DOMU
 17. KSI EZYC W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU
 18. KSI EZYC W ZNAKU BARANA
 19. KSI EZYC W ZNAKU BYKA
 20. KSI EZYC W ZNAKU RAKA
 21. KSI EZYC W ZNAKU BLI\ZNIAT
 22. KSI EZYC W ZNAKU LWA
 23. KSI EZYC W ZNAKU PANNY
 24. KSI EZYC W ZNAKU WAGI
 25. KSI EZYC W ZNAKU SKORPIONA
 26. KSI EZYC W ZNAKU STRZELCA
 27. KSI EZYC W ZNAKU KOZIOROZCA
 28. KSI EZYC W ZNAKU WODNIKA
 29. KSI EZYC W ZNAKU RYB
 30. KSI EZYC W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMI
 31. KSI EZYC W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z SATURNEM
 32. KSI EZYC W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z SATURNEM
 33. KSI EZYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z NEPTUNEM
 34. KSI EZYC W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z NEPTUNEM
 35. KSI EZYC W SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO NEPTUNA
 36. KSI EZYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z URANEM
 37. KSI EZYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z SATURNEM
 38. KSI EZYC W PARALELI, KONIUNKCJI, SEKSTYLU, TRYGONIE Z JOWISZEM
 39. KSI EZYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z JOWISZEM
 40. KSI EZYC W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE Z MARSEM
 41. KSI EZYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO MARSA
 42. KSI EZYC Z KONIUNKCJI LUB PARALELI Z MARSEM
 43. KSI EZYC W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE Z URANEM
 44. KSI EZYC W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z URANEM
 45. S LO\NCE
 46. S LO\NCE W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPU
 47. S LO\NCE W PIERWSZYM DOMU
 48. S LO\NCE W DRUGIM DOMU
 49. S LO\NCE W TRZECIM DOMU
 50. S LO\NCE W CZWARTYM DOMU
 51. S LO\NCE W PIATYM DOMU
 52. S LO\NCE W SZ\OSTYM DOMU
 53. S LO\NCE W SI\ODMYM DOMU
 54. S LO\NCE W \OSMYM DOMU
 55. S LO\NCE W DZIEWIATYM DOMU
 56. S LO\NCE W DZIESIATYM DOMU
 57. S LO\NCE W JEDENASTYM DOMU
 58. S LO\NCE W DWUNASTYM DOMU
 59. S LO\NCE W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU
 60. S LO\NCE W ZNAKU BARANA
 61. S LO\NCE W ZNAKU BYKA
 62. S LO\NCE W ZNAKU BLI\ZNIAT
 63. S LO\NCE W ZNAKU RAKA
 64. S LO\NCE W ZNAKU LWA
 65. S LO\NCE W ZNAKU PANNY
 66. S LO\NCE W ZNAKU WAGI
 67. S LO\NCE W ZNAKU SKORPIONA
 68. S LONCE W ZNAKU STRZELCA
 69. S LO\NCE W ZNAKU KOZIOROZCA
 70. S LO\NCE W ZNAKU WODNIKA
 71. S LO\NCE W ZNAKU RYB
 72. S LO\NCE W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMI
 73. S LO\NCE W PARALELI I LUB KONIUNKCJI Z WENUS
 74. S LO\NCE W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z MERKURYM
 75. S LO\NCE W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z KSIEZYCEM
 76. S LO\NCE W SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO KSIEZYCA
 77. S LO\NCE W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO KSIEZYCA
 78. S LO\NCE W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE Z SATURNEM
 79. S LO\NCE W PARALELI I KONIUNKCJI, KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z SATURNEM
 80. S LO\NCE W KWADRATURZE I OPOZYCJI Z JOWISZEM
 81. S LO\NCE W KONIUNKCJI PARALELI, SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z JOWISZEM
 82. S LO\NCE W PARALELI, KONIUNKCJI, SEKSTYLU I TRYGONIE Z MARSEM
 83. S LO\NCE W KWADRATURZE I OPOZYCJI Z MARSEM
 84. S LO\NCE W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE DO URANA
 85. S LO\NCE W SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO NEPTUNA
 86. S LO\NCE W PARALELI, KONIUNKCJI, KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO NEPTUNA
 87. MERKURY - PLANETA ROZUMU I ROZS ADKU
 88. MERKURY W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPU URODZENIA
 89. MERKURY W PIERWSZYM DOMU
 90. MERKURY W DRUGIM DOMU
 91. MERKURY W TRZECIM DOMU
 92. MERKURY W CZWARTYM DOMU
 93. MERKURY W PI ATYM DOMU
 94. MERKURY W SZ \OSTYM DOMU
 95. MERKURY W SI \ODMYM DOMU
 96. MERKURY W \OSMYM DOMU
 97. MERKURY W DZIEWI ATYM DOMU
 98. MERKURY W DZIESI ATYM DOMU
 99. MERKURY W JEDENASTYM DOMU
 100. MERKURY W DWUNASTYM DOMU
 101. MERKURY W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU
 102. MERKURY W ZNAKU BARANA
 103. MERKURY W ZNAKU BYKA
 104. MERKURY W ZNAKU BLI \ZNIAT
 105. MERKURY W ZNAKU RAKA
 106. MERKURY W ZNAKU LWA
 107. MERKURY W ZNAKU PANNY
 108. MERKURY W ZNAKU WAGI
 109. MERKURY W ZNAKU SKORPIONA
 110. MERKURY W ZNAKU STRZELCA
 111. MERKURY W ZNAKU KOZIORO ZCA
 112. MERKURY W ZNAKU WODNIKA
 113. MERKURY W ZNAKU RYB
 114. MERKURY W PARALELI, KONIUNKCJI, SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO KSI EZYCA
 115. MERKURY W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z KSI EZYCEM
 116. MERKURY W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO MARSA
 117. MERKURY W KONIUNKCJI I PARALELI Z MARSEM
 118. MERKURY W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z MARSEM
 119. MERKURY W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO JOWISZA
 120. MERKURY W PARALELI, KONIUNKCJI, SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z JOWISZEM
 121. MERKURY W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE Z SATURNEM
 122. MERKURY W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z SATURNEM
 123. MERKURY W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z SATURNEM
 124. MERKURY W SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO URANA
 125. MERKURY W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z URANEM
 126. MERKURY W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO URANA
 127. MERKURY W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z NEPTUNEM
 128. MERKURY W KONIUNKCJI, PARALELI SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z NEPTUNEM
 129. WENUS - PLANETA MI LO\SCI
 130. WENUS W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPU URODZENIOWEGO
 131. WENUS W PIERWSZYM DOMU
 132. WENUS W DRUGIM DOMU
 133. WENUS W TRZECIM DOMU
 134. WENUS W CZWARTYM DOMU
 135. WENUS W PI ATYM DOMU
 136. WENUS W SZ \OSTYM DOMU
 137. WENUS W SI \ODMYM DOMU
 138. WENUS W \OSMYM DOMU
 139. WENUS W DZIEWI ATYM DOMU
 140. WENUS W DZIESI ATYM DOMU
 141. WENUS W JEDENASTYM DOMU
 142. WENUS W DWUNASTYM DOMU
 143. WENUS W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU
 144. WENUS W ZNAKU BARANA
 145. WENUS W ZNAKU BYKA
 146. WENUS W ZNAKU BLI \ZNIAT
 147. (BRAK TEKSTU W SKANOWANYM MATERIALE) ............
 148. WENUS W ZNAKU RAKA
 149. WENUS W ZNAKU LWA
 150. WENUS W ZNAKU PANNY
 151. WENUS W ZNAKU WAGI
 152. WENUS W ZNAKU SKORPIONA
 153. WENUS W ZNAKU STRZELCA
 154. WENUS W ZNAKU KOZIORO ZCA
 155. WENUS W ZNAKU WODNIKA
 156. WENUS W ZNAKU RYB
 157. WENUS W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMI
 158. WENUS W PARALELI, KONIUNKCJI LUB SEKSTYLU Z MERKURYM
 159. WENUS W KONIUNKCJI, PARALELI, SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z KSI EZYCEM
 160. WENUS W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z KSI EZYCEM
 161. WENUS W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z SATURNEM
 162. WENUS W PARALELI, KONIUNKCJI, SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z JOWISZEM
 163. WENUS W PARALELI, KONIUNKCJI, KWADRATURZE I OPOZYCJI Z SATURNEM
 164. WENUS W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z JOWISZEM
 165. WENUS W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z MARSEM
 166. WENUS W PARALELI ORAZ KONIUNKCJI Z MARSEM
 167. WENUS W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z MARSEM
 168. WENUS W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z URANEM
 169. WENUS W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z URANEM
 170. WENUS W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z URANEM
 171. WENUS W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z NEPTUNEM
 172. WENUS W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z NEPTUNEM
 173. WENUS W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z NEPTUNEM
 174. MARS - PLANETA CZYNNO \SCI I DZIALALNO\SCI
 175. MARS
 176. MARS W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPU
 177. MARS W PIERWSZYM DOMU
 178. MARS W DRUGIM DOMU
 179. MARS W TRZECIM DOMU
 180. MARS W CZWARTYM DOMU
 181. MARS W PI ATYM DOMU
 182. MARS W SZ \OSTYM DOMU
 183. MARS W SI \ODMYM DOMU
 184. MARS W \OSMYM DOMU
 185. MARS W DZIEWI ATYM DOMU
 186. MARS W DZIESI ATYM DOMU
 187. MARS W JEDENASTYM DOMU
 188. MARS W DWUNASTYM DOMU
 189. MARS W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU
 190. MARS W ZNAKU BARANA
 191. MARS W ZNAKU BYKA
 192. MARS W ZNAKU BLI \ZNIAT
 193. MARS W ZNAKU RAKA
 194. MARS W ZNAKU LWA
 195. MARS W ZNAKU PANNY
 196. MARS W ZNAKU WAGI
 197. MARS W ZNAKU SKORPIONA
 198. MARS W ZNAKU STRZELCA
 199. MARS W ZNAKU KOZIORO ZCA
 200. MARS W ZNAKU WODNIKA
 201. MARS W ZNAKU RYB
 202. MARS W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMI
 203. MARS W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z URANEM
 204. MARS W KONIUNKCJI, PARALELI, KWADRATURZE, OPOZYCJI Z URANEM
 205. MARS W PARALELI, KONIUNKCJI, KWADRATURZE, OPOZYCJI Z NEPTUNEM
 206. MARS W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z NEPTUNEM
 207. JOWISZ - PLANETA WIELKIEGO SZCZ E\SCIA ORAZ PODR\OZY
 208. JOWISZ W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPOWYCH
 209. JOWISZ W PIERWSZYM DOMU
 210. JOWISZ W DRUGIM DOMU
 211. JOWISZ W TRZECIM DOMU
 212. JOWISZ W CZWARTYM DOMU
 213. JOWISZ W PI ATYM DOMU
 214. JOWISZ W SZ \OSTYM DOMU
 215. JOWISZ W SI \ODMYM DOMU
 216. JOWISZ W \OSMYM DOMU
 217. JOWISZ W DZIEWI ATYM DOMU
 218. JOWISZ W DZIESI ATYM DOMU
 219. JOWISZ W JEDENASTYM DOMU
 220. JOWISZ W DWUNASTYM DOMU
 221. JOWISZ W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU
 222. JOWISZ W ZNAKU BARANA
 223. JOWISZ W ZNAKU BYKA
 224. JOWISZ W ZNAKU BLI \ZNIAT
 225. JOWISZ W ZNAKU RAKA
 226. JOWISZ W ZNAKU LWA
 227. JOWISZ W ZNAKU PANNY
 228. JOWISZ W ZNAKU WAGI
 229. JOWISZ W ZNAKU SKORPIONA
 230. JOWISZ W ZNAKU STRZELCA
 231. JOWISZ W ZNAKU KOZIORO ZCA
 232. JOWISZ W ZNAKU WODNIKA
 233. JOWISZ W ZNAKU RYB
 234. JOWISZ W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMI
 235. JOWISZ W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z MARSEM
 236. JOWISZ W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z MARSEM
 237. JOWISZ W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z MARSEM
 238. JOWISZ W TRYGONIE LUB SEKSTYLU Z URANEM
 239. JOWISZ W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z URANEM
 240. JOWISZ W SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO NEPTUNA
 241. JOWISZ W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z NEPTUNEM
 242. JOWISZ W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z NEPTUNEM
 243. SATURN - PLANETA K LOPOT\OW, NIEPOKOJ\OW, TROSK I OGRANICZE\N
 244. SATURN
 245. SATURN W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPU
 246. SATURN W PIERWSZYM DOMU
 247. SATURN W DRUGIM DOMU
 248. SATURN W TRZECIM DOMU
 249. SATURN W CZWARTYM DOMU
 250. SATURN W PI ATYM DOMU
 251. SATURN W SZ \OSTYM DOMU
 252. SATURN W SI \ODMYM DOMU
 253. SATURN W \OSMYM DOMU
 254. SATURN W DZIEWI ATYM DOMU
 255. SATURN W DZIESI ATYM DOMU
 256. SATURN W JEDENASTYM DOMU
 257. SATURN W DWUNASTYM DOMU
 258. SATURN W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU
 259. SATURN W ZNAKU BARANA
 260. SATURN W ZNAKU BYKA
 261. SATURN W ZNAKU BLI \ZNIAT
 262. SATURN W ZNAKU RAKA
 263. SATURN W ZNAKU LWA
 264. SATURN W ZNAKU PANNY
 265. SATURN W ZNAKU WAGI
 266. SATURN W ZNAKU SKORPIONA
 267. SATURN W ZNAKU STRZELCA
 268. SATURN W ZNAKU KOZIORO ZCA
 269. SATURN W ZNAKU WODNIKA
 270. SATURN W ZNAKU ZODIAKALNYM RYB
 271. SATURN W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMI
 272. SATURN W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z JOWISZEM
 273. SATURN W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z JOWISZEM
 274. SATURN W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z JOWISZEM
 275. SATURN W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z MARSEM
 276. SATURN W KONIUNKCJI, PARALELI, KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z MARSEM
 277. SATURN W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z URANEM
 278. SATURN W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z URANEM
 279. SATURN W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z NEPTUNEM
 280. SATURN W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z NEPTUNEM
 281. SATURN W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z NEPTUNEM
 282. URAN - PLANETA ALTRUIZMU
 283. URAN W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPU
 284. URAN W PIERWSZYM DOMU
 285. URAN W DRUGIM DOMU
 286. URAN W TRZECIM DOMU
 287. URAN W CZWARTYM DOMU
 288. URAN W PI ATYM DOMU
 289. URAN W SZ \OSTYM DOMU
 290. URAN W SI \ODMYM DOMU
 291. URAN W \OSMYM DOMU
 292. URAN W DZIEWI ATYM DOMU
 293. URAN W DZIESI ATYM DOMU
 294. URAN W JEDENASTYM DOMU
 295. URAN W DWUNASTYM DOMU
 296. URAN W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU
 297. URAN W ZNAKU BARANA
 298. URAN W ZNAKU BYKA
 299. URAN W ZNAKU BLI \ZNIAT
 300. URAN W ZNAKU RAKA
 301. URAN W ZNAKU WAGI
 302. URAN W ZNAKU SKORPIONA
 303. URAN W ZNAKU STRZELCA
 304. URAN W ZNAKU KOZIORO ZCA
 305. URAN W ZNAKU WODNIKA
 306. URAN W ZNAKU RYB
 307. URAN W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMI
 308. URAN W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z NEPTUNEM
 309. URAN W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z NEPTUNEM
 310. URAN W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO NEPTUNA
 311. NEPTUN - PLANETA BOSKO \SCI
 312. NEPTUN
 313. NEPTUN W DWUNASTU DOMACH HOROSKOPU
 314. NEPTUN W PIERWSZYM DOMU
 315. NEPTUN W DRUGIM DOMU
 316. NEPTUN W TRZECIM DOMU
 317. NEPTUN W CZWARTYM DOMU
 318. NEPTUN W PI ATYM DOMU
 319. NEPTUN W SZ \OSTYM DOMU
 320. NEPTUN W SI \ODMYM DOMU
 321. NEPTUN W \OSMYM DOMU
 322. NEPTUN W DZIEWI ATYM DOMU
 323. NEPTUN W DZIESI ATYM DOMU
 324. NEPTUN W JEDENASTYM DOMU
 325. NEPTUN W DWUNASTYM DOMU
 326. NEPTUN W ZNAKACH ZODIAKU
 327. NEPTUN W ZNAKU BARANA
 328. DOMY
 329. DOMY NARO ZNE
 330. DOMY OPADAJ ACE
 331. DOMY OSOBOWE ALBO OSOBISTE
 332. DOMY MATERIALNE
 333. DOMY SOCJALNE
 334. DOMY MISTYCZNE
 335. NAJCZYSTSZE SI LY AKTYWNE PLANET W DOMACH
 336. Merkury w domu: 3
 337. Wenus w domu: 7
 338. Mars w domu: 1
 339. Jowisz w domu: 9
 340. Saturn w domu: 11
 341. Uran w domu: 11
 342. Neptun w domu: 6
 343. NAJCZYSTSZE SI LY PASYWNE SA W DOMACH
 344. Merkury w domu: 6
 345. Wenus w domu: 2
 346. Mars w domu: 8
 347. Jowisz w domu:12
 348. Saturn w domu: 10
 349. Uran w domu: 5
 350. Neptun w domu:12
 351. KONCENTRACJA PLANET MA MIEJSCE W DOMACH
 352. S lo\nce w domu: 1
 353. Ksi ezyc w domu: 2
 354. Merkury w domu: 6
 355. Wenus w domu: 12
 356. Mars w domu: 10
 357. Jowisz w domu: 4
 358. Saturn w domu: 7
 359. Uran w domu: 8
 360. Neptun w domu: 4
 361. Planety w podanych wy zej domach nie tylko maja swoja koncentracje sil posiadanych, lecz tez sa one w tak zwanym wywyzszeniu lub egzaltacji.
 362. NAJSILNIEJ ROZPRASZAJ A SIE W SWOICH SILACH PLANETY W DOMACH
 363. S lo\nce w domu: 7
 364. Ksi ezyc w domu: 8
 365. Merkury w domu: 12
 366. Wenus w domu: 6
 367. Mars w domu: 4
 368. Jowisz w domu: 10
 369. Saturn w domu: 1
 370. Uran w domu: 2
 371. Neptun w domu: 10
 372. NAJSILNIEJ WYPACZA SI E WPLYW PLANET W DOMACH
 373. S lo\nce w domu: 11
 374. Ksi ezyc w domu: 10
 375. Merkury w domu: 9
 376. Wenus w domu: 1
 377. Mars w domu: 7
 378. Jowisz w domu: 3
 379. Saturn w domu: 5
 380. Uran w domu: 5
 381. Neptun w domu: 9
 382. Chodzi tu oczywi \scie o wypaczone sily aktywne planet, a pasywne sily ulegaja wypaczeniu najsilniejszemu w domach:
 383. Merkury w domu: 12
 384. Wenus w domu: 8
 385. Mars w domu: 2
 386. Jowisz w domu: 6
 387. Saturn w domu: 4
 388. Uran w domu: 8
 389. Neptun w domu: 6
 390. ZNAKI ZODIAKU
 391. Znaki g l\owne
 392. Znaki sta le
 393. Znaki zmienne
 394. S LO\NCE - KSIEZYC - ASCENDENT
 395. STOPNIE ZODIAKU
 396. O PRAWDZIWEJ NATURZE PLANET
 397. S LO\NCE JAKO REGULATOR ZYCIA
 398. OKTAWY PLANET OD MERKUREGO DO SATURNA - PLANETY
 399. ASCENDENT W DWUNASTU ZNAKACH ZODIAKU
 400. 12 DOM \OW HOROSKOPU URODZENIA
 401. THE END


Rate this book  


Read this book now: Astrologia

Download (130k) in formats: fb2, epub, mobi, txt, html

close [X]

close [X]
Reviews

Wspaniała pomoc przy interpretacji kosmogramu.

Оценка 5 из 5 звёзд от Max 07.04.2017 22:29  

Комментарий : oj muszę sie jeszcze dużo nauczyć ale już wiem jaką drogą mam iść.

Оценка 5 из 5 звёзд от ARKADIUSZ 07.09.2013 20:37  

Всего обзоров: 2
Средний рейтинг 4.9 из 5

Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Astrologia на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha